Het proces, stap voor stap:      
      Schetsontwerp    
      
   

 

meer info

 
      Voorlopig en definitief ontwerp    
       
    Pas wanneer het schetsontwerp aan al uw wensen voldoet, gaan we de volgende fasen in met de uitwerking van definitieve plattegronden, doorsnede- en geveltekeningen, materiaalkeuze en detaillering. Veel gemeenten geven de mogelijkheid om een conceptaanvraag in te dienen. Hierbij kan vooraf aan de bouwaanvraag het ontwerp worden getoetst aan het bestemmingsplan.  
      Bouwkundige uitwerking en bouwaanvraag    
       
    Op basis van de eisen vanuit de gemeente en het bouwbesluit worden de tekeningen en bouwkundige detaillering voor de bouwaanvraag uitgewerkt en ingediend bij de gemeente voor toetsing door bouw- & woningtoezicht en de welstand.  
      Selectie Aanemers en contractvorming    
       
    Voor de offerteaanvraag bij de aannemers wordt er een bestek opgesteld, bestaande uit bouwkundige tekeningen met een bijbehorend gedetailleerde werkbeschrijving. Dit vormt tevens een contractstuk tussen aannemer en opdrachtgever.  
      Realisatie en projectbegeleiding    
     
Na de aannemersselectie kan de woning worden uitgezet en de bouw worden gestart. Tijdens de uitvoering wordt het project begeleid en gecontroleerd om de kwaliteit en de voortgang te handhaven.                            
      Contact    
     
   

Voor een oriŽnterend gesprek en een offerte voor schetsontwerp of gehele traject kunt u vrijblijvend contact opnemen met het bureau.

Dintelstraat 118   1078 VZ  Amsterdam     |     020 30 80 565 / 06 45 69 40 39    |      info@rg-architect.nl