Goede vormgeving is bepalend voor de sfeer en beleving van de ruimte. De architect vertaalt de visie van de opdrachtgever in een helder concept.

Het ontwerp wordt niet beperkt door één architectuurstijl, maar kenmerkt zich door eenheid in vormgeving en materiaalkeuze, met oog op de omgeving.

De architectuur en de bouwkundige uitwerking zijn tijdens het hele ontwerpproces verweven. Het ontwerp wordt inzichtelijk gemaakt met ruimtelijke schetsen, 3D-impressies of maquettes.